måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhetsarbete

Så går det för EU att uppnå FN:s hållbarhetsmål

Publicerad: 24 maj 2022, 09:16

Del av framsidan på Eurostats nya rapport som sammanfattar EU:s utveckling för de globala hållbarhetsmålen.

EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat har kartlagt unionens arbete för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. Klimatåtgärderna går mycket långsamt framåt medan utbyggnaden av förnybar energi uppvisar en tydlig positiv trend. På två områden går dock utvecklingen bakåt.

Ämnen i artikeln:

Globala hållbarhetsmålenRysslandEkosystem

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


EU-kommissionens statistikbyrå Eurostat presenterar nu sin rapport för utvecklingen av FN:s globala hållbarhetsmål i EU. För fem av de sjutton målen går utvecklingen framåt i rask takt, för två områden går utvecklingen åt helt fel håll och för de övriga tio går det i rätt riktning – men i varierande grad av långsam takt.

Störst positiv utveckling har mål nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen. Eurostat skriver att brottslighet och korruption är de största utmaningarna inom detta område. Datan gäller främst 2020 och 2021 och rapporten nämner att Rysslands krig i Ukraina inte hunnit få något genomslag i statistiken utom på ett begränsat antal områden.

Övriga hållbarhetsmål där EU gjort stora framsteg är fattigdomsbekämpning, hållbar och prisvärd energi, långsiktig ekonomisk tilllväxt med anständiga arbetsvillkor och en motståndskraftig infrastruktur med en hållbar industrialisering. 

De två områden är utvecklingen beskrivs gå bakåt är mål 6 och 15, rent vatten och sanitära förhållanden samt ett hållbart nyttjande av ekosystemen.

När det gäller klimatarbetet, mål 13, går arbetet mycket långsamt framåt. Då är utvecklingen i stället mer positiv när det gäller hållbara städer och samhällen, ansvarsfull konsumtion och produktion, men framför allt mål 14 som handlar om att bevara och nyttja haven på ett hållbart sätt.

Läs rapporten

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev