Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Inköp och upphandling

Så stora utsläpp kan kopplas till offentlig upphandling

Publicerad: 27 april 2021, 10:01

Utsläppen kopplade till den offentliga upphandlingen 2019 uppgick till 23,5 miljoner ton.

Foto: Hasse Holmberg / TT

De offentliga inköpen har, precis som privat konsumtion, stor klimatpåverkan. Det visar en ny analys som Upphandlingsmyndigheten låtit göra.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


I en ny så kallad miljöspendanalys slår Upphandlingsmyndigheten fast att de offentliga inköpens totala klimatpåverkan uppgick till 23,5 miljoner ton under 2019. Det kan jämföras med de svenska konsumtionsbaserade utsläppen som under 2018 uppgick till 82,05 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Myndigheten skriver att det är svårt att göra direkta jämförelser men att dessa siffror ändå ger en tydlig bild av att de offentliga inköpen, precis som den privata konsumtionen, har en betydande klimat- och miljöpåverkan i så väl Sverige som utomlands. 

I miljöspendanalysen har Upphandlingsmyndigheten vid sidan av klimatutsläpp också analyserat hur landanvändning påverkats av offentliga inköp och hur stora utsläpp av inandningsbara partiklar som uppstår till följd av upphandlingen. Enligt myndigheten uppgick den förändrade landanvändningen under 2019 till 2 614 miljoner kvadratmeter och utsläppen av partiklar som har negativ påverkan på hälsan uppgick till 34 530 ton, räknat i PM 2,5-ekvivalenter, vilket anger storleken på partiklarna.

Slutligen har myndigheten också räknat på hur utsläppen från de offentliga utsläppen fördelas bland de offentliga enheterna. Här konstateras bland annat att tio myndigheter står för över hälften av den statliga påverkan.

Läs Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev