lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Beslut om upphävt strandskydd stoppar utbyggnad av Gröna Lund

Publicerad: 7 maj 2021, 09:27

Utbyggnaden av Gröna Lund i Stockholm stoppas av Mark- och miljödomstolen då detaljplanen anses strida mot miljöbalksbestämmelser om Nationalstadsparken. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stockholms kommuns beslut om upphävt strandskydd skulle bana väg för utbyggnaden av nöjesfältet Gröna Lund. Men en formulering i beslutet bidrar nu till att detaljplanen som skulle möjliggöra utbyggnaden upphävs.

Ämnen i artikeln:

Mark- och miljödomstolen

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphäver detaljplanen som skulle bana väg för utbyggnad av nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm. Enligt domstolen strider detaljplanen mot bestämmelser i miljöbalken som rör riksintresset för Nationalstadsparken.

För att möjliggöra utbyggnaden har Stockholms kommun fattat beslut om upphävt strandskydd i området. Men en formulering i det beslutet bidrar nu till att domstolen upphäver detaljplanen som skulle möjliggöra utbyggnaden. 

Det handlar om att en utvidgning av nöjesfältet i sig inte är tillåten inom Nationalstadsparken, enligt domstolen.

”När det gäller frågan om utvidgning av nöjesfältet kan domstolen konstatera att kommunen själv som ett av skälen för upphävande av strandskyddet åberopat just att det är fråga om att utvidga en pågående verksamhet”, säger Peter Winge, rådman vid Mark- och miljödomstolen, i en kommentar.

Förutom att en utvidgning av nöjesfältet inte är tillåten inom Nationalstadsparken anser domstolen att de kulturhistoriska värdena för riksintresset Nationalstadsparken skulle skadas om detaljplanen blev verklighet. Enligt domstolen skulle de nya åkattraktionerna tillsammans med de nuvarande genom sin höjd och utformning bli dominerande i området. 

Detaljplanen för den aktuella utbyggnaden i stadsdelen Djurgården antogs av Stockholms kommun i april förra året men överklagades av ett trettiotal privatpersoner och organisationer, varav de flesta ansågs ha klagorätt. Efter en omfattande skriftväxling höll Mark- och miljödomstolen sammanträde och syn i målet den 30-31 mars.

Kommuner har relativt fria ramar att fatta beslut om bebyggelse i kommuner, men en detaljplan ska upphävas om den strider mot någon rättsregel.

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev