lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Cementa får grönt ljus av domstolen – kan fortsätta bryta kalk på Gotland

Publicerad: 13 december 2022, 09:29

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mark- och miljödomstolen i Nacka ger Cementa godkänt att bryta kalk på Gotland. Företaget får nu ett tillstånd om fyra år.

Ämnen i artikeln:

JuridikMiljöpolitikToppnyheter onsdag

Kerstin Lundell

kerstin.lundell@aktuellhallbarhet.se


Texten har uppdaterats.

Domen vid mark- och miljödomstolen i Nacka ger Cementa rätt att under fyra år bryta kalk vid kalkbrottet utanför Slite på nordöstra Gotland.

”Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen”, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert i ett pressutskick.

Länsstyrelsen på Gotland har velat se en ny miljökonsekvensbeskrivning, då man anser att underlaget från Cementa är otillräckligt.  Domstolen slår dock fast att företaget gjort ett godkänt arbete med underlaget.

”Cementa har på ett rättvisande sätt redovisat miljökonsekvenserna”, säger Karin Röckert i SVT:s sändning

”Dagens besked är mycket glädjande för oss, våra medarbetare, och för hela Sveriges bygg- och anläggningssektor. Beskedet ger viss arbetsro och tryggar cementförsörjningen under den tid det tar att få långsiktiga förutsättningar på plats för verksamheten. Det ger oss också utrymme att med kraft fortsatta arbetet med den omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning som pågår i Slite”, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige i ett pressutskick.

Vad innebär det att domstolen godtar miljökonsekvensbeskrivningen?

– Domstolens besked innebär sammantaget att både ansökan och verksamheten uppfyller de högt ställda krav som följer av miljölagstiftningen. Domstolen gör bedömningen att dricksvattenförsörjningen inte riskeras och att känsliga naturvärden inom N2000 inte skadas, verksamheten får därmed fortsatt tillstånd under fyra år, skriver Karin Comstedt Webb i ett mejlsvar till Aktuell Hållbarhet.

 Pekar domen ut riktningen inför er ansökan om längre brytningstillstånd?

– Ansökan om ett längre tillstånd som vi planerar att lämna in under 2023 är en ny ansökan med en egen MKB. Men självklart kan vi dra viktiga lärdomar från mark- och miljödomstolens dom om ett fyraårigt täkttillstånd i arbetet med den längre ansökan.

Ser ni risker för överklaganden?

– Domen kan komma att överklagas och det är något vi får ta ställning till då. Vi ser dock att verksamheten och cementförsörjningen kommer att vara säkrad åtminstone i närtid även om domen överklagas. Domstolen har meddelat så kallat verkställighetsförordnande för det fyraåriga tillståndet, vilket innebär att tillståndet kan börja användas innan domen vunnit laga kraft och att verksamheten kan fortsätta under den tid en eventuell överklagan prövas, såvida inte Mark- och miljööverdomstolen skulle besluta något annat.

Karin Comstedt Webb.

Foto: Joey Abrait/Dagens industri

Cementa fick förra veckan, av Högsta förvaltningsdomstolen, godkänt för det tillfälliga tillstånd som regeringen gett företaget tidigare.

Det fyraåriga tillståndet som nu meddelats beskrivs som ett steg på vägen, där Cementa vill säkra ett längre tillstånd för kalkbrytning, om åtminstone 20 år. Det fyraåriga tillståndet är tänkt att säkra företagets verksamhet under processen kring det längre tillståndet.

Fyraårigt tillstånd en pusselbit

Att ansökan endast gäller fyra år var en av pusselbitarna bakom domstolens beslut.

”Vi har kommit fram till att verksamheten, utifrån det, inte kommer ge så stor miljöpåverkan”, säger Karin Röckert.

Även samhällskonsekvenserna var en del som domstolen beaktade i beslutet – Cementas anläggning på Gotland står, enligt branschuppskattningar, för tre fjärdedelar av Sveriges cementproduktion.

”Vi gör avvägningar mellan intressen. Framför allt när det gäller artskydd och miljökvalitetsnormer ska vi beakta att det gäller ett samhällsviktigt allmänintresse”, säger Karin Röckert till SVT.

”Bygg- och anläggningsbranschen kommer att följa den fortsatta juridiska processen. Byggföretagens uppgift är att lyfta fram betydelsen av kalkbrytningen i Slite för hela samhällsbygget”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för byggföretagen, i ett pressutskick.

Kritiker: För tidigt att besluta om överklagan

Naturvårdsverket är en av instanserna som varit kritiska till Cementas fyraårs-ansökan.

– Vi kan konstatera att domstolen inte har gått på Naturvårdsverkets linje. Vi behöver nu läsa igenom domen, analysera domskälen och se hur vi kan gå vidare, säger Maria Ed Sundelin, miljöingenjör och teknisk handläggare på Naturvårdsverket, till Aktuell Hållbarhet.

Kan det bli aktuellt med en överklagan?

– Vi kommer att behöva titta på domen, särskilt då domskälen, och utifrån det kan vi se hur vi går vidare och därför kan vi inte besvara den frågan i dag.

Även Naturskyddsföreningen säger, till Dagens Nyheter, att de behöver studera domen närmare innan de fattar beslut om eventuell överklagan.

En eventuell överklagan av dagens dom måste ske senast 3 januari.

Aktuell Hållbarhet söker ytterligare kommentarer från Cementa med anledning av domen.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev