Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Här är hållbarhetslagarna som börjar gälla i år

Publicerad: 4 januari 2022, 08:09

Klimatdeklaration för nya byggnader, förbud mot engångsplast och förenklade regler för elledningar är några av 2022 års nya lagar.

Foto: Getty Images

Flera nya lagar som rör hållbarhetsområdet träder i kraft vid årsskiftet. Dessutom väntar ny reglering från EU.


Ämnen i artikeln:

Juridik

Skattelättnad för cykelförmån införs 

I syfte att öka cykelpendlingen införs en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. Skattelättnaden innebär att en cykelförmån bara ska beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår. 

Ikraftträdande: 1 januari 2022.

Genomförande av visselblåsardirektivet 

Personer som rapporterar om missförhållanden ges skydd i form av ansvarsfrihet och skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Även vissa andra personer än de som rapporterar missförhållanden omfattas av visst skydd, såsom personer som bistår vid rapporteringen. Rapportering enligt lagen kan göras internt, externt eller genom offentliggörande. Verksamhetsutövare av en viss storlek ska ha interna visselblåsarfunktioner dit personer som rapporterar om missförhållanden kan vända sig för att slå larm. Vissa behöriga myndigheter ska ha externa visselblåsarfunktioner för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden.

Ikraftträdande: 17 december 2021, förutom 2 kap. i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som träder i kraft den 17 juli 2022.

Krav på klimatdeklaration för nya byggnader

Krav på klimatdeklaration för byggnader införs. Det innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration till Boverket när en ny byggnad uppförs. Klimatdeklaration ska spegla den klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad. 

Ikraftträdande: 1 januari 2022.

Förenklade regler för elledningar som används för delning av energi och laddinfrastruktur för fordon

Flera nya och utökade undantag införs från kravet på tillstånd enligt ellagen för att dra och använda vissa elledningar. Det införs en möjlighet att dra ledningar mellan till exempel en byggnad med solceller till en närliggande byggnad utan att det krävs tillstånd för ledningarna. 

Ikraftträdandedatum: 1 januari 2022.

Straffansvar införs för ringa nedskräpningsförseelse

Ändringarna innebär att undantaget för ringa nedskräpningsförseelse tas bort från den 1 januari 2022. Det blir straffbart med böter på 800 kronor att kasta bort en cigarettfimp, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande. 

Ikraftträdande: 1 november 2021 respektive 1 januari 2022.

Åtgärder för en hållbar användning av engångsplast

Ett förbud införs för bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, tallrikar samt muggar och matlådor av expanderad polystyren. Förordningarna förbjuder också användning av konfetti utomhus och innebär att den som serverar mat eller dryck i en engångsmugg eller matlåda ska erbjuda en möjlighet att få maten eller drycken serverad i ett flergångsalternativ. 

Ikraftträdande: Vid olika tillfällen med början den 1 januari 2022.

Taxonomin träder i kraft vid årsskiftet.

Foto: andriano_cz

Ny reglering från EU

Taxonomin träder i kraft

Efter att EU:s medlemsländer i december godkände de två första delegerade akterna om taxonomiförordningen i rådet träder nu de första delarna av EU:s gröna taxonomi i kraft. Taxonomiförordningen börjar gälla 1 januari 2022 och innebär att berörda företag första året måste redovisa hur stor andel av deras omsättning under 2021 som faller inom ramen för taxonomiaktiviteter företagen för verksamhetsåret.

Läs mer om vad taxonomiförordningen innebär i praktiken

Förslag på obligatorisk Due diligence dröjer

Det är fortfarande oklart när EU-kommissionen kommer att presentera sitt lagförslag på obligatorisk due diligence av miljöaspekter och mänskliga rättigheter. Det är därmed otydligt exakt vad det kommande kravet på större bolag att att kartlägga och undvika risker kopplade till miljöfrågor och mänskliga rättigheter vid exempelvis företagsköp och leverantörsrelationer kommer omfatta.Samtidigt väntas lagen fortfarande träda i kraft under första halvåret 2022.

Detaljer kring disclosureförordningen skjuts upp

EU-kommissionen har tidigare meddelat att de tekniska standarderna under EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar – även kallad disclosureförordningen eller SFDR - skulle få ett framskjutet tillämpningsdatum till 1 juli 2022.

Nu meddelar kommissionen i ett brev till EU-parlamentet och rådet att tillämpningsdatumet kommer att skjutas fram ytterligare, till den 1 januari 2023.

Daniel Boman

daniel.boman@aktuellhallbarhet.se

Ämnen i artikeln:

Juridik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.