Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Nya EU-regler vecka 33

Publicerad: 23 augusti 2021, 12:19

Foto: Wikimedia commons

Nya EU-regler om miljö och hållbarhet.


Hav/vatten

Förordning 2021/1376 Kommissionens förordning (EU) 2021/1376 av den 13 augusti 2021 om stängning av fisket efter kungsfiskar i Nafo 3M med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg

Rättelse till rådets förordning (EU) 2021/1239 av den 29 juli 2021 om ändring av förordningarna (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 och (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter för 2021 i unionens vatten och i andra vatten

Rättelse till rådets förordning (EU) 2021/92 av den 28 januari 2021 om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

 

Jordbruk/livsmedel

Förordning 2021/1342 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1342 av den 27 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med bestämmelser om den information som ska sändas av tredjeländer och av kontrollmyndigheter och kontrollorgan för tillsynen av deras erkännande enligt artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 när det gäller importerade ekologiska produkter och de åtgärder som ska vidtas vid utövandet av denna tillsyn (Text av betydelse för EES)

Förordning 2021/1378 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1378 av den 19 augusti 2021 om fastställande av vissa regler för det certifikat som utfärdas till aktörer, aktörsgrupper och exportörer i tredjeländer som deltar i import av ekologiska produkter och produkter under omställning till unionen och om upprättande av förteckningen över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (Text av betydelse för EES)

 

Kemikalier (biocider)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1365 av den 11 augusti 2021 om förlängning av den åtgärd som hälsovårdsministeriet i Kroatien vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF (delgivet med nr C(2021) 5929) (Endast den kroatiska texten är giltig)

 

Kemikalier (växtskyddsmedel)

Förordning 2021/1379 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1379 av den 19 augusti 2021 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet famoxadon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.