Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Nya EU-regler vecka 45

Publicerad: 9 november 2020, 16:35


Här kommer EU:s nya rättsakter om miljö och hållbarhet från förra veckan, som är av betydelse för Sverige.


Jordbruk/livsmedel

Förordning 2020/1633 Kommissionens förordning (EU) 2020/1633 av den 27 oktober 2020 om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för azinfosmetyl, bentazon, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalon, pyraklostrobin, repellenter av tallolja och teflubenzuron i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

Kemikalier (växtskyddsmedel)

Förordning 2020/1643 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1643 av den 5 november 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller godkännandeperioderna för de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, haloxifop-P, imidakloprid, pencykuron och zeta-cypermetrin (Text av betydelse för EES)

Klimat

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1604 av den 23 oktober 2020 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser, av referensvärden för perioden 1 januari 2021–31 december 2023 för varje producent eller importör som lagligen har släppt ut fluorkolväten på unionsmarknaden från och med den 1 januari 2015 enligt vad som rapporterats i enlighet med den förordningen [delgivet med nr C(2020) 9500] (Text av betydelse för EES)

Transporter
Förordning 2020/1628 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1628 av den 3 november 2020 om införande av unionsövervakning i efterhand av import av förnybar drivmedelsetanol

Rådets beslut (EU) 2020/1637 av den 3 november 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa vad gäller förslagen till ändringar av FN-föreskrifterna nr 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 och 153, vad gäller förslagen till ändringar av de globala tekniska föreskrifterna nr 7, 15 och 18, vad gäller förslaget till ändringar av den ömsesidiga resolutionen M.R.3, vad gäller förslagen till två nya FN-föreskrifter om backning och system för detektion vid start samt vad gäller förslaget till en ny global teknisk föreskrift om bestämning av elfordonseffekt

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.