fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Nya EU-regler (vecka 5)

Publicerad: 7 februari 2023, 09:58

Nya EU-regler om miljö och hållbarhet. Foto: Wikimedia Commons

Nya regler om miljö och hållbarhet från EU vecka 5.


Kemikalier


Förordning 2023/198 Kommissionens förordning (EU) 2023/198 av den 30 januari 2023 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin i eller på vissa produkter.

Kemikalier (växtskyddsmedel)

Förordning 2023/199 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/199 av den 30 januari 2023 om godkännande av Trichoderma atroviride AT10 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.

Förordning 2023/200 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/200 av den 30 januari 2023 om att inte godkänna eterisk citronolja (eterisk olja från Citrus limon) som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

Förordning 2023/216 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/216 av den 1 februari 2023 om godkännande av Trichoderma atroviride AGR2 som ett verksamt ämne med låg risk i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.

Förordning 2023/223 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/223 av den 27 januari 2023 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet Pseudomonas chlororaphis stam MA 342 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.


Fiske

Förordning 2023/194 Rådets förordning (EU) 2023/194 av den 30 januari 2023 om fastställande för 2023 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd, i unionens vatten, och för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten, samt om fastställande för 2023 och 2024 av sådana fiskemöjligheter avseende vissa djuphavsbestånd.

Förordning 2023/210 Kommissionens förordning (EU) 2023/210 av den 27 januari 2023 om stängning av fisket efter torsk i norska vatten i 1 och 2 med fartyg som för en av Europeiska unionens medlemsstaters flagg.

Livsmedel

Förordning 2023/207 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/207 av den 24 november 2022 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller förlagan till det certifikat som intygar efterlevnaden av reglerna för ekologisk produktion.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev