tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Övergångsregeringen sammanfattar nya lagar och förordningar inom miljöområdet

Publicerad: 1 juli 2021, 09:35

Miljöminister Per Bolund (MP) tar emot utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar i juni.

Foto: Christine Olsson/ TT

Ändrade regler för användning av växtskyddsmedel är en av de miljölagändringar som övergångsregeringen berättar om i en halvårssammanfattning.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


I dag presenterar Sveriges övergångsregering en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft i samband med halvårsskiftet 2021. Inom miljöområdet lyfts bland annat ändringar i förordningen om bekämpningsmedel som träder i kraft den 1 oktober. Ändringen betyder att användning av växtskyddsmedel förbjuds inom ett antal särskilt utpekade områden. Förbudet mot växtskyddsmedel kommer också att omfatta lekplatser, skolgårdar, gårdar till förskolor, samt parker och trädgårdar. Det nya förbudet kommer också att gälla för användning på tomtmark för bostadshus. Jordbruksverket och Naturvårdsverket kommer enligt det kommande regelverket att ges möjlighet att ge undantag från användningsförbuden. Också kommuner ges möjlighet att ge enskilda dispenser. 

Andra lag- och regeländringar som i dag beskrivs av regeringen är ändringar av förordningen om statligt stöd till industrins åtgärder för att minska utsläpp som trädde i kraft den 21 september och förordningen om klimatbonusbilar som trädde i kraft den 1 april. Regeringen nämner också att möjligheten att ge dispens från EU:s kemikalielagstiftning utökats och att Naturvårdsverket fått en tydligare grund för att avslå ansökningar om gratis tilldelning av utsläppsrätter.

Läs ”Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2021” 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev