fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Taxonomi

Finansinspektionen ber att få slippa utföra tillsyn kring taxonomin

Publicerad: 18 maj 2021, 08:50

FI:s generaldirektör Erik Thedéen skriver att myndigheten inte har rätt kompetens att utföra tillsyn kring miljökraven i EU:s taxonomi. Foto: Anders Wiklund/TT

Vi har inte rätt kompetens för att utföra tillsyn kring taxonomin. Det skriver Finansinspektionens generaldirektör i ett remissyttrande till regeringen.


JR


Finansinspektionen, FI, vill med anledning av regeringens promemoria med förslag på lagstiftningsåtgärder kring EU:s gröna taxonomi att omfattningen av tillsynen klargörs ytterligare. I ett remissyttrande ifrågasätter FI att myndigheten ska få i uppdrag att granska om finansaktörers underliggande investeringar uppfyller de miljömässiga kraven i EU-taxonomin. 

”FI anser att det vore en olämplig ordning eftersom det är en verksamhet som inte passa ihop med FI:s uppdrag som finansiell tillsynsmyndighet. FI har således inte den kompetens som den typen av tillsyn skulle kräva och det vore kostsamt och ineffektivt att inom FI bygga upp sådan kompetens”, skriver FI i sitt yttrande. 

FI skriver vidare att myndigheten, till skillnad från vad som uppges i regeringens promemoria, bedömer att en eventuell tillsyn kring EU:s gröna taxonomiförordning kommer att medföra avsevärt ökat behov av resurser och att detta kräver ett resurstillskott om 5 miljoner kronor årligen. 

”Tillsyn av det senare mer omfattande slaget är något som kräver kompetens inom miljöteknik, naturvetenskap m.m., allt efter vilken typ av verksamhet det är som är föremål för granskning (skogsbruk, fastigheters energieffektivitet osv.). Naturvårdsverket påtalar också i sitt remissvar att det krävs en avancerad miljökompetens för en sådan granskning. Detta är kompetenser som FI i dag helt saknar”, skriver myndigheten.

I sitt remissyttrande ifrågasätter FI också det rimliga i att pensionsstiftelser ska behöva följa taxonomiförordningen.

Läs FI:s remissvar 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev