söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Taxonomi

Förslag om att inkludera kärnkraft och naturgas i taxonomin stöter på patrull

Publicerad: 14 juni 2022, 12:04

Den europeiska flaggan vajar framför EU-kommissionens högkvarter i Bryssel.

De två ansvariga utskotten i Europaparlamentet har motsatt sig EU-kommissionens förslag om att inkludera naturgas och kärnkraft i taxonomin.
Nästa månad väntar en fullskalig omröstning om parlamentet ska lägga in sitt veto mot förslaget.

Ämnen i artikeln:

Gröna InvesteringarEu-kommissionenEU-parlamentetKärnkraftNaturgas

JF


Vid ett gemensamt sammanträde på tisdagen invände Europaparlamentet miljöutskott och utskottet för ekonomi och valutafrågor mot EU-kommissionens förslag att lista kärnkraft och naturgas som hållbara investeringar i taxonomin. 

Invändningen antogs med utfallet 76 röster för och 62 röster mot. Fyra ledamöter avstod i omröstningen. 

I ett uttalande skriver Europaparlamentets pressavdelning att ledamöterna erkände kärnkraftens och naturgasens roll ”för att garantera en stabil energiförsörjning under övergången till en hållbar ekonomi”. 

Däremot ansåg inte ledamöterna att de tekniska bedömningskriterier som kommissionen föreslagit för att inkludera energislagen lever upp till kraven för en ”miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet” som anges i artikel tre i taxonomiförordningen. 

Den motion – eller resolution – som ledamöterna antog kräver också att alla nya eller ändrade delegerade akter som EU-kommissionen tar fram måste skickas ut på remiss och genomgå en konsekvensbedömning. 

Nu ska samtliga ledamöter ta ställning till utskottens beslut.  Om en absolut majoritet av parlamentsledamöterna, det vill säga 353 av totalt 705, invänder mot EU-kommissionens förslag måste kommissionen dra tillbaka eller ändra det.

Omröstningen i plenumsalen är planerad till parlamentets nästa sammanträde, det vill säga 4-7 juli. 

Det var i mars som kommissionen lade fram den så kallade kompletterande delegerade taxonominakten, där vissa kärnkrafts- och naturgasverksamheter föreslås klassas som hållbara i taxonomin. 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev