måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Taxonomi

Här är grundbultarna till den sociala taxonomin

Publicerad: 28 februari 2022, 11:10

Rapporten med förslag om social hållbarhet inom EU är klar – företagen bör förstärka positiva sociala effekter

Efter arton månader lämnar arbetsgruppen för den sociala taxonomin nu sin rapport till EU-kommissionen.

Ämnen i artikeln:

Social hållbarhetEu-kommissionen

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


Arbetsgruppen som under 1,5 år arbetat med sin rapport om en social taxonomi har nu presenterat sitt förslag. Den listar tre huvudområden: Anständiga arbeten, adekvat levnadsstandard och hållbara samhällen.

Den sociala taxonomin föreslås förstärka de företagsaktiviteter som gör att positiva sociala effekter uppnås samt undvika negativ påverkan genom så kallade ”do no significant harm”-kriterier. Om ett företag exempelvis skapar välbetalda jobbtillfällen men samtidigt gör skada inom ett annat samhällsområde kommer det att vägas mot varandra. Några exakta kriterier har ännu inte tagits fram men rapporten föreslår indikatorer och hur arbetet kan fortskrida.

Läs mer Ny rapport klart : En bra grund att stå på

Inom vart och ett av de tre övergripande områdena finns en rad underområden som anses kunna ge betydande bidrag till social utveckling. För området anständiga arbeten, som framför allt siktar in sig på anställda i företagens värdekedjor, handlar det om till exempel om levnadslön och schysta arbetsvillkor med avseende på hälsa och säkerhet.

När det gäller området levnadsstandard, som riktar in sig på medborgare och konsumenters rättigheter, handlar det om subventionerade bostäder till utsatta grupper, möjlighet till utbildning och en god hälsovård. Inom området hållbara samhällen nämns inkludering av personer med funktionsvariationer och tillgång till basal infrastruktur, däribland vattentillgång, sjukvård och digital infrastruktur.

I remissrundor har arbetsgruppen fått 300 svar, varav hälften från företag och där har det funnits oro för ökad administrativ börda, framför allt för småföretag. Rapporten är det underlag för EU-kommissionen och inget bindande dokument.

Läs rapporten.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev