onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Taxonomi

”Kompromissen om kärnkraft och fossilgas undergräver förtroendet för taxonomin”

Publicerad: 8 december 2021, 10:00

SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf. Foto: SPP

I dag väntas EU:s första delegerade akter kring taxonomin slutligen röstas igenom. Beslut om kärnkraft och fossilgas har dock skjutits framåt, men väntas snart att presenteras i en komplicerad kompromiss.


JR


Beskedet om kärnkraftens och fossilgasens plats i EU:s taxonomi har försenats flera gånger under hösten. Enligt nya uppgifter kommer dock slutgiltiga taxonomitexter för de separata delegerade akterna för kärnkraft respektive fossilgas att läggas fram av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen den 22 december. EU-kommissionen kan dock inte bekräfta det datumet till Aktuell Hållbarhet. 

Förslaget förväntas bli komplicerat och enligt nyhetsbrevet Energimarknaden handlar det om en kompromiss där taxonomin delas upp i fyra undernivåer där investerare åläggs att redovisa hur investeringar ligger i linje med taxonomin i indelningen utan exponering mot gas och kärnkraft, indelningen med exponering mot gas och kärnkraft, indelningen utan exponering mot gas och slutligen indelningen utan exponering mot kärnkraft. 

Den ökande komplexiteten i taxonomin får nu finansaktörer att reagera.

– Vi är i grunden positiva till taxonomin. Men vad det gäller kärnkraften och fossilgasen tycker vi att det märkligt att vissa energislag specialbehandlas. Det riskerar att urholka förtroendet för taxonomin som helhet. Dessutom verkar det nu som om taxonomin i och med kärnkraften och fossilgasen blir ännu mer komplex. Taxonomin var komplex redan innan, nu blir det ännu krångligare. Ju fler sådana här speciallösningar vi får desto svårare blir det att förstå hur taxonomin ska användas. Tanken med taxonomin är att öka intresset för hållbara investeringar, det nya upplägget riskerar att motverka det syftet, säger till exempel SPP:s hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf till Aktuell Hållbarhet.

Läs mer om dagens taxonomi-omörstning 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev