tisdag30 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Taxonomi

“Överväg att återkalla kommissionens förslag att utveckla hållbarhetskriterier”

Publicerad: 28 april 2021, 09:12

Vattenkraft riskerar genom taxonomin att få en dubbel miljöreglering, menar Energiföretagen. Foto: Olsin

EU-kommissionen har genom taxonomiförslaget agerat utanför sitt mandat. Det hävdar Carl Berglöf, sakkunnig vid branschorganisationen Energiföretagen.


JR


Rösta ner EU-kommissionens förslag på taxonomi och överväg att återkalla kommissionens mandat att utveckla hållbarhetskriterier. Det är Carl Berglöfs, sakkunnig vid branschorganisationen Energiföretagen, förslag till EU:s medlemsstater och EU-parlamentet. 

”EU-kommissionens hållbarhetskriterier för den så kallade taxonomin för hållbara investeringar håller inte måttet. När större delen av den svenska fossilfria elproduktionen riskerar att inte uppfylla kriterierna är det svårt att se hur resten av EU:s elproduktion ska göra det. Kapitalet riskerar därmed att styras bort från den så avgörande energiomställningen” skriver han i dag i en debattartikel i Dagens industri. 

Carl Berglöf anser att kommissionens snäva angreppssätt inte kan få den breda kraft i omställningsarbetet som krävs för att nå målen. Han är också kritisk till att flera energislag, som vattenkraft och bioenergi i och med taxonomin får en dubbel miljöreglering som gör återinvesteringar mycket kostsamma. Dessutom menar han att ett stort antal kriterier i taxonomin är otydligt skrivna. 

Slutligen anser Carl Berglöf att EU-kommissionen i sitt förfarande med taxonomin agerat utanför sitt mandat. 

”Den uppmärksamhet som taxonomin rönt visar också på att kommissionen inte agerat inom sitt mandat. Enligt Fördraget om EU:s funktionssätt är det endast ”icke väsentliga delar av lagstiftningsakten” som får regleras i delegerade akter. Dessa kriterier ger tvärtemot stark påverkan för investeringsmöjligheter inom en rad samhällssektorer”, skriver han.

Läs debattartikeln i Dagens industri 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev