Striden över – nej till kalkbrytning på norra Gotland