Strömming från södra Östersjön ätbar igen

Östersjöns strömming innehåller så mycket dioxiner att livsmedelsverket avråder barn, gravida och kvinnor i fertil ålder att äta den. Men nu har halterna minskat på strömming fångad i Stockholms skärgård och söderut.

Östersjöns strömming innehåller så mycket dioxin och PCB att den är förbjuden att användas som djurfoder. Ändå har Sverige fått dispens av EU att sälja fisken som mat till människor. Nu visar undersökningar från Havsmiljöinstitutet emellertid att strömming fångad i Stockholms skärgård och söderut klarar EU:s gränsvärden. Strömming från Bottenhavet och Bottenviken har emellertid fortfarande för höga halter. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Livsmedelsverket kommer inte att ändra sina rekommendationer gällande strömmingen. Skälet är att det idag inte går att veta var fisken som säljs i butikerna är fångad.