Studie: Ekomat bekämpar giftet

Ekologisk mat kan enligt en ny rapport minska halterna av bekämpningsmedel i kroppen.

Det är livsmedelsjätten Coop som beställt en undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet och nu meddelar detta.

I studien deltog en familj med två vuxna och tre barn som både fick äta icke ekologisk mat och ekologisk mat och lämna dagliga urinprover.

I urinproverna hittades spår av åtta bekämpningsmedel från bland annat insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel och tillväxtreglerande medel. Störst förändring kunde enligt resultaten påvisas hos barnen.

– Det råder osäkerhet kring hur kombinationen av alla dessa bekämpningsmedel påverkar oss. Vi saknar fortfarande kunskap om den så kallade cocktail-effekten. Man vet att barn är särskilt utsatta för kemikaliepåverkan, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Undersökningen visar att ditt val av mat har betydelse, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.