Studie: Fjordar är klimatsmarta

Fjordar kan lagra stora mängder kol och minska klimatförändringar, enligt en undersökning i Norge och Alaska.

Den nya studien är publicerad i Nature Geoscience.

Fjordar upptar 0,1 procent av jordytan som täcks av hav. Trots det står fjordarna för 11 procent av jordens nedbrytning av organiskt kol från berg, jordar och växter, rapporterar Reuters.

Kolen hamnar i havets bottensediment genom att floder, regnvatten och bäckar transporterar koldioxiden till havet. Forskarna tror att fjordar världen över kan lagra 18 miljoner ton koldioxid per år.

Anledningen till att fjordarna fungerar som en kolsamlare är på grund av deras djupa och syrefattiga bottnar där organiskt kol kan lagras och brytas ner av små organismer.