Studie: Forskare flyger i onödan

Forskare som flyger mycket i sitt arbete presterar inte bättre än de som håller ned sitt resande, enligt en ny studie.

Upp till 10 procent av de flygresor som undersökts i studien hade helt kunnat undvikas genom exempelvis andra transportmedel. Foto: Pixabay

Forskare som har kommit långt i karriären flyger mer än de som är nya inom sitt område. Men mer flygande innebär inte fler publicerade artiklar eller fler publiceringar i samarbete med forskare på andra institutioner. Den slutsatsen drar forskare vid University of British Columbia i Kanada. I en ny studie, som uppges vara den första som undersöker sambandet mellan flygande och akademiska resultat, pekar de på goda möjligheter för forskarvärlden att hålla ned klimatpåverkan från flygande utan att göra avkall på forskningsresultat.

I studien har flygresorna bland 700 forskare på det egna universitetet jämförts med det så kallade H-indexet, vilket beskriver produktivitet och räckvidd i publicering för en forskare eller akademiker. Och något samband mellan flygande och H-index går inte att se. Samtidigt visar kartläggningen att 60 procent av resorna gått till konferenser och 16 procent gått till fältarbete. Resterande resor handlar bland annat om föreläsningar och affärsrelaterade frågor.
”Det tycks vara så att forskare kan hålla ned sitt flygande och minska utsläppen och fortsätta vara framgångsrika”, säger Seth Waynes, en av forskarna bakom studien, till Physics World.

Enligt studien är det dock skillnad i prestation mellan forskare som inte flyger alls och forskare som flyger. De forskare som inte flyger får i studien ett lägre resultat än de som flyger. Däremot finns det inget som tyder på att en forskare som flyger mycket presterar bättre än en forskare som flyger lite.