Studie:”Miljöinvesteringen som ger över 11 000 jobb”

Ny rapport släppt i Almedalen.

Investeringar i miljöanpassad vattenkraft skapar över 11 000 arbetstillfällen under en 20-årsperiod, visar en rapport från Älvräddarna, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och WWF, som tittat närmare på ekonomin för att modernisera vattenkraftsindustrin.

Det skulle enligt studien kosta kraftbolagen cirka 900 miljoner kronor om året under 20 års tid att bygga fiskvandringsvägar och att skapa mera naturliga vattenflöden. Investeringarna skulle ge cirka 560 arbetstillfällen årligen bland byggbolag och konsulter, framförallt i glesbygd. Totalt cirka 11 100 årsarbeten sett över tidsperioden.

Samtidigt skulle det öka intäkterna i andra näringar, till exempel natur- och fisketurism, som gynnas av förbättrad ekologi. Intäkterna från 33 värdefulla vattendrag med stor potential beräknas enligt studien uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor om året.

En modernisering av vattenkraften är därför inget hot mot jobben, menar författarna. Tvärtom.

–    Det här indikerar att det här är bland det mest lönsamma man kan ägna sig åt, och att sådana investeringar rent samhällsekonomiskt kan mäta sig med vilken väg- eller järnvägsinvestering som helst, säger Joakim Ollén, ordförande i Sportfiskarna, i en debatt under Almedalsveckans första dag.

Andra länder har satsat miljardbelopp på att skapa alternativa inkomster vid sidan av kraftindustrin. Restaureringen av Snake River i USA skapade till exempel 1500 jobb och gav årliga intäkter på 450 miljoner kronor. Motsvarande för Tweed River i Skottland har gett 850 jobb och 240 miljoner kronor om året.

Flera ledamöter från riksdagens miljö- och jordbruksutskott deltog när studien offentliggjordes i Almedalen.

–    Rapporten är spännande eftersom den sätter ett värde på det vi så ofta talar om, att miljöomställning leder till jobb och välfärd. Det blir tydligt att jobb skapas under själva arbetet och i ett senare skede med jobb inom natur- och fisketurismen, säger Matilda Ernkrans ( S ), ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Nu väntar många på vad regeringen tänker göra med Vattenverksamhetsutredningen som presenterades i fjol, i den finns nämligen många åtgärder som kommer att påskynda arbetet. Matilda Ernkrans säger att riksdag och regering behöver mera tid för att bereda lagförslagen ordentligt.