“Svagt stöd i riksdagen för att ändra i lagen om obligatoriska hållbarhetsredovisningar”