Svanenchefen: Det är relevant att mäta omsättningen av märkta produkter