Svårare att lyfta och mer turbulens – så drabbas du som flygresenär av klimatförändringar

Är du flygrädd? Då kommer den här listan som visar hur klimatförändringar drabbar dig som flygresenär inte att göra dig lugnare.

Mer turbulens
Många resenärer tycker att det är obehagligt med turbulens. Men tyvärr kommer luftgroparna att öka med ett varmare klimat. En ny rapport från University of Reading visar att turbulens kommer att bli upp till tre gånger vanligare under de kommande decennierna. I rapporten beräknar man att de skador som sker ombord på flygplan kommer att ha tredubblats 2050 till följd av ökad turbulens. Ett sätt för flygplan att undvika turbulens är att flyga på högre höjd men då behöver flygplanen vara lättare, något som kan tyda på att skärpta bagagerestriktioner är att vänta.

Flera förseningar och inställda flyg
Het luft är tunn, ibland för tunn för att ett flygplan ska få bäring och kunna lyfta. Under juni månad tvingades American Airlines ställa in ett dussintal flyg från Phoenix, Arizona eftersom det var för varmt. Det här är ett problem som kommer att öka på de platser på jorden där temperaturerna redan är höga. Höga temperaturer kan också göra att flygplatser tvingas förlänga sina landningsbanor eftersom det tar längre tid för planen att få upp farten när luften är het.

Längre flygresor
Högre temperaturer ger inte bara mer turbulens, de ger också högre temperaturer. Enligt en studie som publicerades 2015 i The Journal of Climate change så leder ökade temperaturer till variationer i jetströmmen, något som i sin tur leder till att flygningarna går långsammare. Även om det bara handlar om någon minut per flight så leder det sammanlagda antalet adderade flygminuter till högre bränsleförbrukning och stora kostnader för flygbolagen.

Dyrare flygbiljetter
Flygskatt eller ej, skador och förseningar kostar flygbolagen stora pengar redan idag. Om turbulensen ökar och flygningarna tar längre tid så är det rimligt att tänka sig att flygbiljetterna kommer att bli dyrare i framtiden.