Svårt för företag att bedöma klimatriskers tidshorisont