”Svårt för storföretag att rapportera enligt Agenda 2030”