Svaveldirektivet billigare än väntat

Farhågorna har inte besannats.

Det här artikeln publicerades i omvärldsbrevet Miljöaktuellt Idag den 27 maj.

Kostnaderna för de skärpta miljökraven i svaveldirektivet blir inte så höga som väntat, visar en finsk studie. Merkostnaden för det finska näringslivet uppskattas till 300 miljoner euro, knappt 3 miljarder kronor.

De nya kraven på låg svavelhalt i bränslet trädde i kraft 1 januari 2015. Den måttliga fördyringen så här långt beror i första hand på att bränslekostnaderna inte höjts så mycket som man tidigare trott. Prisraset på bunkerolja har dämpat kostnadsökningen.

Finlands näringsminister Jan Vapaavuori konstaterar att situationen förändras hela tiden och att svaveldirektivets faktiska konsekvenser syns först på längre sikt när effekterna på rederiernas långvariga fraktavtal klarnar.

– Det som är positivt är att svaveldirektivet har åstadkommit nytt utvecklingsarbete och ny affärsverksamhet som företagen på ett berömvärt sätt nappat på. Det råder en global efterfrågan på nya innovationer inom miljöteknik och Finland har här en viktig roll, säger Jan Vapaavuori i en presskommentar.