Sveaskog avverkade nyckelbiotop – skyller på missförstånd

Nu ska det statliga bolaget reda ut händelsen.

”Hur kan ett FSC-märkt skogsbolag avverka en nyckelbiotopklassad skog?” Den frågan ställs i dag av upprörda naturvänner i en insändare i tidningen Norran, detta efter att de besökt området som ligger intill naturreservatet Guortesliden/Sierratjivvielge, öster om Deppis, Arvidsjaur.

Statliga skogsbolaget Sveaskog som utfört avverkningen åt en privat markägare erkänner att man brustit i rutinerna.

Ann Eklund, resultatområdeschef på Sveaskog i södra Norrbotten skriver i en replik i tidningen att Sveaskog uppfattade att Skogsstyrelsen ansåg att nyckelbiotopens ursprungliga avgränsning inte var korrekt. Därför avverkade Sveaskog utifrån nya gränser. Men det var olyckligt gjort, skriver Eklund:

Vi kan idag konstatera att området i sin helhet ligger kvar som nyckelbiotop i Skogsstyrelsens register. Det innebär att någonstans längs vägen har det uppstått missförstånd eller funnits brister i hanteringen.

Enligt Eklund ska Sveaskog nu reda ut händelsen med Skogsstyrelsen så att liknande händelser inte händer i framtiden.