Svebio kritiserar förslag om förbud mot fossilbilar till 2030