Svensk Byggtjänst satsar på ökad jämställdhet inom branschen

I svallvågorna av #metoo startar Svensk Byggtjänst en långsiktig satsning mot sexism och ojämställdhet inom branschen.

I en debattartikel i Dagens Industri i helgen konstaterade Svensk Byggtjänsts vd Urban Månsson att problemet med kvinnoförnedrande attityder är utbrett inom många branscher, inte minst byggbranschen där sexismen är stark såväl på byggarbetsplatser, som bland ungdomar på utbildningar. Nu går organisationen vidare och presenterar sin lösning på problemet. Satsningen ”jämnt på jobbet” innebär bland annat att Svensk Byggtjänst långsiktigt ska hårdbevaka jämställdhetsfrågan inom byggsektorn. Man ska kontinuerligt ta fram material för utbildning och utveckling mot en bransch fri från sexism. Materialet kommer att presenteras på byggtjanst.se. Det kommer även att sammanfattas och presenteras i särskilda rapporter. Även undersökningar kopplade till jämställdhet och sexuella trakasserier kommer att genomföras och publiceras.
– På detta vis vill vi också uppmana och utmana aktörer inom andra branscher att göra samma typ av satsningar. #metoo har visat att det behövs inom akademi, sjukvård, industri, handel, it, finans och alla andra branscher i Sverige, säger Urban Månsson i en presskommentar.