Svensk hedgefond kan tänka sig blanka aktier i ohållbara företag