Svensk metod kan innebära genombrott för textilåtervinning

En ny process för textilåtervinning kan få stor betydelse för framtidens cirkulära textil- och modeindustri.

En utmaning vid textilåtervinning har hittills varit att separera de olika materialen i blandtextiler så att de kan bli till nya tyger. Men nu har forskare vid forskningsprogrammet Mistra Future Fashion tagit fram en process som gör det möjligt att separera polyester och bomull från varandra på ett sätt som gör att båda materialen kan återvinnas till nya textiler.
– Det unika med den här processen är att man kan återanvända båda materialen, i de försök som tidigare gjorts har man inte kunnat återanvända bomullen, säger Sigrid Barnekow, programchef på Mistra Future Fashion.

Processen som är optimerad för skogskemi, kemiindustri, viskosindustri och återvinningsföretag finns ännu inte på marknaden men enligt Hanna de la Motte, temaledare Mistra Future Fashion, kommer metoden att bli betydelsefull för att skapa en cirkulär textil- och modebransch i framtiden.
– Nu har vi vänt oss till olika aktörer inom de här industrierna för att se vilka möjligheter som finns att använda processen. Förhoppningen är att den ska finnas på marknaden inom 10 år.