Svensk miljörätt håller inte EU-standard

Kommissionen tar Sverige i örat

MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) är ett centralt verktyg i EU:s miljörätt. Den består dels av en beslutsrutin, dels ett dokument som beskriver miljöeffekterna av olika projekt. Så att folk ska kunna bilda sig en uppfattning innan planerna blir verklighet.

Men Sverige har misslyckats med att föra in bestämmelserna i nationell lagstiftning, menar miljökommissionär Janez Potoznik. Det brister fortfarande i insyn och öppenhet, mer än 10 år efter att MKB-lagstiftningen infördes.

Till exempel måste strategiska MKB-bedömningar redovisas och göras tillgängliga till allmänhet och myndigheter som inbjudits att delta i samråd. Sverige lovade att ändra lagstiftningen till våren 2011 men ännu ingenting har hänt.

Därför har kommissionen sänt ett motiverat yttrande, en slags reprimand, till de svenska lagstiftarna. Om inget bra svar kommit in inom två månader kan kommissionen ta ärendet vidare till EU-domstol.