Svensk naturhänsyn långt ifrån unik

Ny forskning visar att bilden av Sverige, som föregångsland med naturhänsyn i skogen, inte alls stämmer.

I Sverige gör naturhänsynen att träd och trädgrupper lämnas orörda inom avverkningsområden. Den allmänna uppfattningen att detta är speciellt för Sverige tillbakavisas i en forskarrapport som presenteras i tidskriften BioScience. En av forskarna är Lena Gustafsson, naturvårdsprofessor vid SLU, som menar att naturhänsyn finns i en rad andra länder. På grund av olika skäl, bland annat lång tradition av skogsbruk och stor andel privatägd skog, lämnas bara tre‒fem procent av avverkningsarealen orörd i Sverige, en siffra som är förhållandevis låg.

Forskarna är tveksamma till hur stor nytta de lägsta nivåerna gör, men tror samtidigt att liten naturhänsyn är bättre än ingen naturhänsyn alls.
‒ Med stöd av omfattande forskning slår vi i rapporten fast att skoglig naturhänsyn gör nytta. Vi är också överens om att den positiva effekten står i relation till hur mycket naturhänsyn som lämnas, säger Lena Gustafsson.

SLU:s pressmeddelande kan läsas här.