Svensk oro inför EU-omröstning om förnybarhetsdirektivet