Svensk Sjöfart: Nya farledsavgifter sänker branschens miljöarbete