Svensk tejp ska göra solceller billigare

Snart kommer en ny tejp som ska göra tillverkningen av solcellspaneler enklare och billigare.

Den nya tejpen är en svensk innovation som tagits fram av Stockholmsföretaget JB Ecotech. Tejpen är en genomskinlig polymertejp som har en tunn koppartråd som leder el mellan solcellerna i panelen. Traditionellt leds strömmen från cellens olika delar vidare till nästa cell genom koppartrådar som lötts fast på tjockare silversträngar. Det är dessa silversträngar som tejpen kan ersätta, något som skulle innebära att mängden silver i varje solcell kan minskas med 25-50 procent. JB Ecotech räknar med att tejpen kan sänka tillverkningskostnaden för solcellspaneler med tio procent. Dessutom gör tejpen att man kan ta bort ett steg i tillverkningen av solcellspanelerna och därmed förenkla processen. Nu är tejpen på väg ut på marknaden där den får namnet Sunwire C2 connection tape. Det rapporterar Ny teknik.