Svensk upptäckt kan ge effektivare raketbränsle

KTH-forskare har upptäckt en ny molekyl som kan leda till betydligt effektivare raketbränslen i framtiden.

Molekylen heter Trinitramid och hör till gruppen kväveoxider. Den upptäcktes av en forskargrupp på KTH bestående av Tore Brinck, Martin Rahm, Sergey Dvinshikh och Istvan Furó.

Förhoppningen är att molekylen ska kunna användas i framtida raketbränslen, som i så fall skulle kunna bli 20-30 procent effektivare än de bästa som finns i dag.

– Det innebär att raketernas last skulle kunna ökas rejält. Dessutom innehåller molekylen bara kväve och syre, vilket skulle göra raketbränslet miljövänligt. Det är mer än vad man kan säga om dagens fasta raketdrivmedel som innebär att motsvarande 550 ton koncentrad saltsyra släpps ut för varje uppskjuten rymdfärja, säger Tore Brinck, professor i fysikalisk kemi, till KTH:s hemsida.

Forskargruppen upptäckte molekylen när de arbetade med att hitta alternativ till dagens fasta raketbränslen. Innan dess fanns det bara åtta kända ämnen som enbart består av kväve och syre, och de flesta av dessa upptäcktes redan på 1700-talet.

Forskarnas resultat kommer att publiceras i den ansedda tidskriften Angewandte Chemie International Edition.