Svensk Vindenergi vill slippa krav på samhällsekonomiska analyser