Svensk Vindenergis nya ordförande: När kärnkraften faller på åldersstrecket har vindkraften en given roll