Svenska aktieägare kan påverka tröskeleffekter i klimatet