Svenska konsumtionsutsläpp ska utredas och kartläggas