Svenska pensionsfonden ansvarar för koldioxidutsläpp på 250 000 ton

Nordea har beräknat koldioxidutsläppen från AP7-fondens investeringar i fossila bolag.

250 000 ton koldioxid. Det är andelen växthusutsläpp som pensionsfondernas AP7, den så kallade soffliggarfonden, ansvarar för. Det menar Nordea som utgått från de fossila bolag som fonden investerat i för att räkna ut hur stor del av utsläppen som AP7 kan hållas ansvarig för.
– Vi har tittat på vilka fossila bolag som fonden har investerat i och sett att de genererar utsläpp på sammanlagt 287 000 ton koldioxid. Vi har sedan utgått ifrån den ägarandel som fonden har i de har i de här bolagen och då kan vi se att den andel som fonden indirekt äger genererar 250 000 ton utsläpp. Det motsvarar nästan lika mycket som 6 månaders inrikesflyg i Sverige, säger Karim Sayyad, research analyst, sustainable finance på Nordea till Aktuell Hållbarhet.

Hur bör pensionsfonderna agera för att reducera utsläppen?
– Nordeas rekommendation är att göra det helt fossilfritt, att inte investera i kol, olja och gas utan istället försöka hitta företag som bidrar till att lösa klimatfrågan.

Men Nordea investerar ju också i fossila bolag
– Ja men det här är statens pensionsfond. Det förvaltar hela vårt pensionssystem så här ligger ett extra ansvar.

Hur stort är Nordeas ansvar?
– Vi har ett stort utbud av fonder och flera av dem har ett hållbarhetstänk, eller ett hållbarhetskriterium i förvaltningsstrategin. Dessa fonder är inte bara mycket renare, de har också mycket bättre avkastning och en lägre risk om man jämför med index. Vi försöker hela tiden utveckla och utöka utbudet av hållbara fonder. Vi arbetar med de här frågorna och det är något som vi tycker att pensionssidan också borde göra.