Nytt verktyg ska hjälpa svenskar att få vänner

I undersökningen Expat Insider från 2017 blev svenskar utnämnda till sämst i världen på att skaffa nya vänner. Detta antas kunna bromsa integrationen för nyanlända i Sverige. Nu kommer verktyget som ska få stela svenskar att bli bättre på att skaffa vänner.

Foto: Elle Hughes/Pexels

Forskning har visat att vänskap är en av de viktigaste faktorerna för integration och därför lanserar nu utbildningsföretaget Lernia, som driver många SFI-utbildningar i Sverige, det nya verktyget IFS, Interaktion för svenskar. IFS består av 36 frågor som ska hjälpa stela svenskar att skapa vänskap när de samtalar med nya personer.

När Lernia ställde frågor om vänskap till 1 800 svenskar var det bara en tredjedel som uppgav att de tyckte att det var lätt att skaffa nya vänner, och endast tre av tio svarade att de fått fler än en ny vän under det senaste året.

Trots att svenskarna tycker det är svårt att skaffa nya kompisar är vänskap viktig för oss. När de tillfrågade i undersökningen fick ranka de faktorer som styr välmående hamnar goda vänner och en bra kärleksrelation i topp och 75 procent anser att en god relation till kollegorna på jobbet är viktigast för att man ska trivas på arbetsplatsen. 22 procent uppgav att de skulle vilja ha fler vänner på jobbet.