Svenske forskaren: ”Golfströmmen blir starkare – inte svagare”

I en uppmärksammad vetenskaplig artikel varnar brittiska forskarna för att klimatförändringarna gjort att Golfströmmen försvagats kraftigt. Men enligt Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, är forskarnas slutsatser felaktiga.

Foto: NOAA/ Wikimedia Commons

I en forskningsartikel som publicerats i tidskriften Nature varnar forskare vid institutionen för geografi vid University college of London för att klimatförändringarna lett till att golfströmmen försvagats kraftigt under de senaste 14 åren. Men enligt Anders Stigebrandt, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, är de brittiska forskarnas slutsatser felaktiga.
– Det har alltid funnits variationer i golfströmmen men att den skulle avstanna helt är en konstig, nästan biblisk bild, säger Anders Stigebrandt till Aktuell Hållbarhet.

Genom historien har det hänt att golfströmmen avstannat tillfälligt, men det var under avslutningsfasen av istiden säger Anders Stigebrandt .
– På den tiden fanns det stora issjöar på den nordamerikanska kontinenten.
Sjöarna var fördämda av is och när en sådan fördämning brast rann det ut enorma mängder sötvatten i Atlanten, då kunde strömmen stoppas tillfälligt.

I Londonforskarnas rapport varnar man för att smältvatten från glaciärer och havsisar kommer att späda ut det salta ytvattnet i Nordatlanten. Om det händer så sjunker inte det tunga, salta vattnet. Då bildas inte de underströmmar som är nödvändiga för att det globala transportsystemet av vatten ska fortsätta cirkulera menar forskarna.

Men enligt Anders Stigebrandt räcker smältvattnet inte på långa vägar för att påverka golfströmmen.
– Att Atlanten är den saltaste av oceanerna beror på att en del av det vatten som avdunstar här regnar ner i Stilla havet, något som huvudsakligen har med topografin att göra. I Syd- och Nordamerika finns höga berg som hindrar västvindar från att transportera fukt till Atlanten från Stilla havet. Men när det gäller ostvindarna, passadvindarna, så finns gluggar i Panamanäset där vattnet kan passera och spä på Stilla havet ytterligare. I den här forskningsrapporten talar man om Grönlandsisen men det nya sötvatten som kommer därifrån, och som potentiellt skulle kunna minska salthalten, måste ställas i relation till det vatten som avdunstar och försvinner till Stilla havet. Det är 10-20 gånger mer vatten per sekund som försvinner, än det som tillkommer med smältvattnet från Grönlandsisen. Det innebär att Atlanten bibehåller sin salthalt.

Både salthalten och temperaturen i Atlanten varierar och det här är något man känt till sedan 1970-talet säger Anders Stigebrandt.
– Just nu är vattnet i Atlanten något kallare men det är det även i Stilla Havet. Där finns det ingen Golfström så det tyder ju på att det är något annat som ligger bakom det här. Det kan till exempel bero på avdunstning eller nederbördsförhållanden.

Även om klimatförändringarna fortsätter så kommer det inte leda till att Golfströmmen försvagas, snarare tvärtom, menar Anders Stigebrandt.
– De förhållandevis små vattenmängder som kommer från en smältande Grönlandsis kan inte stoppa golfströmmen, det är fysiskt omöjligt. Däremot kan Golfströmmen förstärkas av klimatförändringarna, eftersom vattnet i Atlanten blir saltare när transporten till Stilla havet ökar i och med att luftens kapacitet att innehålla vattenånga bara ökar med temperaturen. Det handlar dock om väldigt små variationer, så jag tror inte att de eventuella effekterna skulle vara mätbara.

Läs ett mer utförligt resonemang av Anders Stigebrandt här