Svenskt Näringsliv: EU bör arbeta mot nettonollutsläpp år 2050