“Sverige är på väg mot 2,5 miljoner laddbara fordon 2030”