Sverige ger 300 miljoner till FN:s klimatfond

I går meddelade biståndsminister Hillevi Engström (M) att regeringen bidrar med 300 miljoner kronor till FN:s gröna klimatfond under 2014.

Förutsättningen är dock enligt utrikesdepartementet att fonden blir operativ. Enligt Hillevi Engström är Sverige det land som historiskt har gett det största bidraget per invånare av alla EU:s medlemsländer.
Hon pekar bland annat på de åtta miljarder Sverige gav under åren 2010 till 2012 för att stödja fattiga länders arbete med klimatanpassning och ett klimatbistånd på 2,5 miljarder under 2013.

Frivilligorganisationer har emellertid redan kritiserat regeringens utspel och säger att de 300 miljonerna rör pengar från redan utlovat bistånd.
– Eftersom Sverige tar medel från redan utlovat bistånd blir tyvärr det svenska bidraget mest ett spel för gallerierna, säger till exempel Diakonias policyrådgivare Petter Lydén i en kommentar.