Sverige kan bli exportör av biodrivmedel

Energiminister Anna-Karin Hatt tror på biobränslen som en ny exportvara för Sverige i framtiden.

Enligt en rapport från Kungliga vetenskapsakademien, KVA, kan Sverige bli självförsörjande på biodrivmedel till transportsektorn. Det skulle i första hand handla om andra generationens biodrivmedel, till exempel av dme (dimetyleter) som görs på skogsråvara via metanol.

Energiminister Anna-Karin Hatt hoppas att KVA-rapporten ska öka investeringsviljan för produktionen av biobränsle, något som skulle öka tillgången och göra biodrivmedlen mer konkurrenskraftiga i jämförelse med bensin och diesel.

– Då blir det också intressant för andra länder att köpa sådana bränslen från Sverige, säger Anna-Karin Hatt till Dagens Nyheter.