Sverige och Frankrike presenterar samarbete kring hållbar finans