Sverige ställer sig bakom deklaration för att bevaka priset på koldioxid